Casharrada fiidiyaha ee loogu talagalay Helitaanka Ardayga

Helitaanka Gmail ee Ardayda

Fasalka Google ee Ardayda

Seesaw ee Fasalka 'K-4'

Xisaabaadka Freckle ee Xannaanada-1aad

Xisaabaadka Freckle ee Fasalka 2aad-6aad

  • White Instagram Icon

Contact Us

Tel: 651-793-6624

Email: lori.steider@lifeprepschool.org

Address

930 Geranium Avenue East

Saint Paul, MN 55106