top of page

Nala soo xiriir

Fadlan email noogu soo dir wixii su'aalo ah. Waxaan sugeynaa inaan kaala hadalno waxa ku saabsan Iskuulka 'Life Prep School'.

Su'aalaha oo dhan, fadlan wac soo dhaweyntayada ugu weyn inta u dhexeysa 8.00 subaxnimo ilaa galabnimo: 651-793-6624

Waad ku mahadsan tahay gudbinta!

IMG_4850.jpg

930 Geranium Ave East

Saint Paul, MN 55106

 

Tel: 651-793-6624

Email: lori.steider@lifeprepschool.org

bottom of page